Hvordan regner I min regning ud?

Indrømmet, det kan være svært at gennemskue, hvordan vi regner dit forventede elforbrug ud. Men i virkeligheden er det ikke så mystisk, som det måske tager sig ud.

Du betaler forud for dit elforbrug. Derfor opkræver vi dig for den strøm, som vi regner med, du vil bruge. Vi tager udgangspunkt i det forventede årsforbrug, som vi får fra dit netselskab. Det er typisk regnet ud på baggrund af det strømforbrug, du har haft året før.

Vi fordeler dog ikke forbruget ligeligt henover året. Typisk er din regning højere om vinteren end om sommeren. Det er fordi, den gerne skal afspejle den måde, du bruger din strøm på.

Som du kan se af eksemplet ovenfor, bruger man typisk mere strøm i de mørke måneder, hvor vi opholder os mere indenfor. Så bliver der tændt for lys, skærme og andet hygge. Om sommeren er vi meget mere udenfor. Og dér er der som bekendt ikke så mange stikkontakter.

Hvordan fastsætter netselskabet mit forventede årsforbrug?

Dit netselskab – dem, der ejer kablerne, som fører strømmen fra elselskabet hjem til dig – ser ganske enkelt på, hvor meget el, der kom ind på din adresse sidste år. Og så regner de med, at du bruger ligeså meget – eller lige så lidt – strøm i det nye år.

I selvbetjening kan selv du selv følge dit forbrug. Har du en digital, fjernaflæst måler, kan du tilmed se dit forbrug time for time. Så kan du se, hvad der sker, når du tænder og slukker for vaskemaskinen, ovnen eller computeren.