Få hjælp til elregningen

Indrømmet. Vores regning er måske ikke kærlighed ved første blik – den kan være lidt svær at overskue. Men når man først får den forklaret, giver den lidt mere mening. Håber vi.

Sådan regner vi den ud

Du betaler forud hos os, og så tjekker vi bagefter, om du har brugt mere eller mindre, end du har betalt for. Derfor har din regning 3 dele:

I den første del, ser du, hvad du betaler forud for den næste periode. I den anden del ser du, hvad du har brugt tidligere. Det bliver så enten trukket fra eller lagt til i den tredje del. Og det giver så til sidst det beløb, du skal betale.

1. Regning for perioden
Her kan du se, hvad du skal betale forud i den næste periode. Beløbet er fastsat ud fra, hvad der er brugt i samme periode sidste år. I dette tilfælde skal kunden betale 1.166,15 kr.

Er beløbet højere, end du forventede? Så kan det være fordi, din regning følger dit forbrug. Dine regninger vil ofte være lidt højere i vintermånederne. De fleste tænder nemlig mere lys, ser mere fjernsyn og laver mere varm mad om vinteren end om sommeren. Læs mere om, hvordan vi fordeler dit elforbrug her.

2. Opgørelse af tidligere periode
Din opgørelse består af dit faktiske forbrug, dit abonnement samt skatter og afgifter.

Vi ser først på, hvad du har betalt forud på din sidste regning. Og så lægger vi dit abonnement samt prisen på den strøm, du har brugt sammen med alle skatter og afgifter til staten og dit netselskab. Det er ‘Elafgift’, ‘Net- og systemydelser’, ‘Nettarif C’ og ‘PSO-tarif’.

I eksemplet har kunden brugt for 562,04 kr. mindre, end vi regnede med. Derfor står der minus foran.

Tidligere opkrævet for elHvad vi regnede med, at du ville bruge.
Basis el / elabonnementDit elabonnement vist for perioden, som regningen gælder for.
Dit faktiske forbrugHvad du reelt set har brugt i perioden.
ElafgiftDækker en række lovpligtige afgifter, som vi opkræver dig på vegne af staten. Ca. 50 % af elprisen er elafgift til staten. Læs mere på Skats hjemmeside.

Har du reduceret elafgift, kan du se det på din regning.

Net- og systemydelserDækker et netabonnement og evt. et stiklednings-abonnement, som vi opkræver på vegne af dit netselskab. Og går bl.a. til vedligeholdelse af elnettet og din elmåler. Læs mere på dit netselskabs hjemmeside.

Derudover betaler du til Energinet for brug af transmissionsnettet. Læs mere om de forskellige tariffer hos Energinet.

Nettarif CBetaler du til dit netselskab. Alle privatkunder betaler efter normal tarif, også kaldet C eller normaltarif time. Du kan læse mere på dit netselskabs hjemmeside.
PSO-tarrifStår for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser). Afgiften dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Derudover dækker afgiften det offentliges udgifter til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og –effektivitet. Vi opkræver dig på vegne af staten.

3. I alt til betaling

Her kan du se, hvad du skal betale i alt, når opgørelsen er trukket fra eller lagt til det, du skal betale forud for den næste periode.

I eksemplet har kunden brugt mindre, end vi troede. Og derfor trækker vi de 562,04 kr. fra de 1.166,15 kr., som vi forventer, hun kommer til at bruge. Hun skal derfor betale 604,11 kr.

Vigtigt! Betaler du via Betalingsservice eller i din netbank, så kommer der et betalingsgebyr oveni. Du kan se dit betalingsgebyr på forsiden af din regning.

Det spørger andre om

Nej, men vi kan godt forstå, at det kan se sådan ud.

I nogle tilfælde overlapper perioderne i linjerne: ‘Regning for perioden’ og ‘Tidligere opkrævet for el’. Men bare rolig! Du betaler ikke for den samme periode 2 gange.

Vi modregner nemlig det, du tidligere har betalt og laver en opgørelse af dit faktiske forbrug. ‘Dit faktiske forbrug’ viser den periode, vi opgører. Logisk? Måske ikke, men sådan virker vores systemer desværre.

Vi kan godt forstå, du spørger. Tidligere fik du nemlig en årsopgørelse. Men med overgangen til fjernaflæste elmålere og timeaflæsning opgører vi nu dit forbrug løbende.
Dine regninger indeholder derfor både en forudbetaling for den kommende periode samt en opgørelse af den tidligere periode.

Stadig forvirret? Ring på 72 10 31 18.