Mangler du lys i gadelygten?

Giv os besked ved at bruge kortet. Så sørger vi for, der igen er lys over land.

Vigtigt! Kortet viser kun gadelamperne i den del af det Nordøstlige Sjælland, som SEAS-NVE City Light vedligeholder.

De grønne cirkler viser, at gadelamperne virker.

En rød cirkel viser, at gadelampen er fejlmeldt.

En stor rød cirkel viser, at flere gadelamper er fejlmeldt.

Sådan fejlmelder du gadelys:

  1. Skriv adressen i søgefeltet i venstre hjørne.
  2. Tryk på + eller – for at zoome ind/ud. Og tryk på piletasterne for at bevæge dig rundt.
  3. Skift evt. til satellit-view for bedre at kunne se. Det gør du i højre hjørne på knappen ‘Kort’.
  4. Hver gadelampe er vist med en farvet cirkel (er der ingen cirkler, har SEAS-NVE City Light ingen gadelamper i det område. Kontakt i stedet din kommune, grundejerforening, haveforening eller dit boligselskab. De kan hjælpe dig videre.
  5. Klik på den lampe, du vil fejlmelde og udfyld felterne.

Ring på 70 25 50 02, hvis der er…

…risiko for at få stød eller anden fare for skade.
…mere end 5 lamper i træk, der ikke lyser.
…flere slukkede lamper i et trafikeret kryds, fodgængerfelter eller rundkørsler.

Send os en mail, hvis det handler om opfølgning, træbeskæring, afskærmning eller flytning af anlæg.

Hvem står for gadebelysningen i Jeres område?

SEAS-NVE City Light står for en stor del af gadebelysningen i det nordøstlige Sjælland. I de områder hvor SEAS-NVE City Light står for gadebelysningen, har I mulighed for selv at fejlmelde manglende gadebelysning og skader på belysningsanlæggene.

Er der ingen markering, når du har zoomet ind på adressen, skal du kontakte din kommune, boligselskab eller grundejerforening.

SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

Hent appen Dit Gadelys

Fejlmeld nemt vores gadelamper, som er gået i sort.

Dit Gadelys drives af SEAS-NVE City Light A/S, CVR 36 03 56 68.